REGISTERUTDRAG

1. Registeransvarig Oy Vöråpojken Ab

FO-nummer: 0922944-2
Rejpeltvägen 5
66600 Vörå

2. Registrets kontaktperson

Registeransvarig Anders Bondén
Tfn: 06-384 3300
E-mail: info@eccere.frans.fi

3. Registrets namn

Oy Vöråpojken Ab:s kundregister

4. Personuppgifternas användningsändamål och grund

Vi samlar in, sparar och behandlar personuppgifter på ett lagenligt sätt. Syftet med personuppgifterna är att kunna erbjuda tjänster, uppfylla avtal, marknadsföring och för att kunna uppfylla lagstadgade krav.

5. Registrets informationsinnehåll

Följande information sparas i registret:
– För- och efternamn
– Faktureringskunders namn samt faktureringsadress
– Telefonnummer
– E-postadress

6. Lagenlig insamling av registeruppgifter

Registret består av uppgifter kunden inlämnat via våra formulär samt enligt vår kunddatabas, såsom uppgifter som behövs för leveranser, fakturering etc, leverantörsuppgifter som behövs för att kunna göra beställningar, betalningar mm.
Personaluppgifter som behövs för att kunna upprätthålla ett anställningsförhållande. Uppgifter kan även begäras av Suomen Asiakastieto Oy för att säkerställa kundens betalningsförmåga vid avbetalningsköp och vid betalning via faktura.

7. Lagenlig överlämning av registeruppgifter

Registerinnehavaren lämnar inga Kunders personuppgifter till utomstående personer eller företag, förutom till finska myndigheter om så krävs. Inga uppgifter överlämnas till part utanför EU.

8. Raderande av registeruppgifter

Alla registrerade uppgifter raderas på kundens uppmaning eller om kundförhållandet upphör.

9. Skydd av registret

Informationen i registret är skyddad med allmänt accepterade tekniska verktyg. Endast registerupprätthållaren och dess personal har tillgång till uppgifterna i registret.

10. Kontrollerings-, ändrings- och förbudsrätt

Kontrollering och uppdatering av uppgifterna sker genom att kontakta info@eccere.frans.fi. Kunden har rätt att förbjuda att registret används för direktmarknadsföring samt förbjuda försäljning av kunduppgifterna.

Genom att använda denna tjänst/webbsida godkänner användaren våra användningsvillkor. Om besökaren inte godkänner villkoren har hen inte rätt att använda tjänsten.

Cookies

Vi använder så kallade cookies (kakor) på vår webbplats, för att kunna erbjuda våra användare en bättre användarupplevelse. Cookies ger oss information om hur användarna använder webbplatsen. Vi kan använda informationen för att utveckla våra tjänster och vår webbplats och för att analysera beteende på webbplatsen. Hindrandet av cookies kan påverka och begränsa användarvänlighet av funktioner på webbplatsen.